MUDr. Daniela Fialová, praktický lekár pre deti a dorast